Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä Teija Helin Designin  hallinnoimilla sivustoilla.

Teija Helin Designin verkkokaupassa tarjotaan tuotteita ostettavaksi. Rekisterin jäsenille tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Jäsen hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointimateriaalia. Sähköpostilistalle liittyneet voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen saapuneen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Rekisterinpitäjä
Teija Helin Design (Y-tunnus 2911136-1)
Nutturlantie 61
21270 NOUSIAINEN

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Teija Helin
Puhelin 0503488579
Sähköposti: info@teijahelin.fi

Rekisterin nimi
Teija Helin Design -sivuston asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden tiedottaminen asiakkaille ja jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, markkinointiin, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Muulloin ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamisen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurannan vuoksi. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Teija Helin Design noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Yksityisyys ja tietosuoja
Teija Helin Design -sivuston asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Lukuunottamatta tilannetta ks. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus yllä. Teija Helin Design -sivustolla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisteröityjen ryhmät
a) Henkilö on tilannut yrityksen ilmaisen uutiskirjeen tai
b) Henkilö on ostanut tuotteen Teija Helin Designin kivijalka toimipaikasta tai
c) Henkilö on ostanut/tilannut Teija Helin Designin verkkokaupasta tuotteen tai
d) Henkilö on tilannut Teija Helin Design -uutiskirjeen asiakastapahtumassa tai muussa yhteydessä

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero

Tietolähteet
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Teija Helin Designin ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Teija Helin Designin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Teija Helin Design on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

Sähköinen aineisto:
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Teija Helinille, ks. yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Teija Helin Design oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.

Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Teija Helin Designin postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia.

Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Teija Helinille, ks. yhteystiedot yllä.